Paradosiako Pantopoleio (Traditional Greek Market)

Poster design for Traditional Greek Market.